Open Site - International: Türkçe: Sağlık

Top: International: Türkçe: Sağlık

Pages
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z ]

 • Alternatif Tedaviler
 • Beslenme Sağlığı
 • Cilt Sağlığı
 • Güzellik
 • Hasta Hakları
 • Hastalıklar
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Saç Sağlığı
 • Tıp
 • Zindelik
 • Ç
 • Ö
 • Ü
 • Ğ
 • İ
 • Ş

UYARI!
Bu bölümde yer alan içerik genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır ve kesinlikle bilimsel bir tıp kaynağı değildir.
Hastalıklar, beden sağlığı ve tıbbi şikayetlerde Hekimize başvurunuz.
Bu bölümde yer verilen bilgiler kaynak belirtilerek derlenmesine rağmen anonim derlenen makaleler de yer bulabilir.
Bu kategoride paylaşılan bilgilerin uygulanmasından doğabilecek biyolojik ve ruhsal zararlarda sorumluluk uygulayana aittir.
Bilgilerin doğruluğunu hekiminize onaylatmadan uygulamaya geçmemeniz önerilir.


Bu bölümde yer alan içerik içinde maddi hata barındıran, yanlış, eksik ve tehlike yaratabilecek konuları kategori editörüne bildiriniz.


Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlanmaktadır:”Sağlık,yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen,ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir.”
Bu kategori sadece biyolojik sağlığı değil, ruh sağlığı ve dış görünüm sağlığı yani güzelliği de kapsamına almaktadır.
Sağlıklı insanın tanımı kültüre, zamana ve beklentilere göre değişebilmektedir. Sigara içen biri sabah öksürüklerini normal karşılayabilirken bir başkası için işe gitmeme evde dinlenme nedeni olabilir.
Hastalıkların semptomları sabit olsa da bu semptomların algılanması göreceli bir hal arzedebilir. Bu bölümde genel sağlık kavramları ve güzellik kategorisi işlenecektir.

İçerik eklenirken dikkat edilmesi gerek konuların başında, içeriğin doğru başlık altına eklenmesidir. Mesela Kan Hastalıkları hakkındaki bir makale kesinlikle Hastalıklar kategorisine önerilmelidir.
Eğer makalenizi önerecek alt kategoriden emin değilseniz (mesela Kuaför Malzemeleri hakkında bir makale için) bulabildiğiniz en doğru üst kategoriye önermede bulununuz. Ya da yeni bir alt kategori önerisi açınız.