Open Site - International: Nederlands: Regionaal: S: Suriname: Economie

Top: International: Nederlands: Regionaal: S: Suriname: Economie


De Surinaamse economie is erg afhankelijk van het buitenland.
Suriname heeft een import-economie. In Suriname wordt er meer geïmporteerd dan geëxporteerd. Er zijn een aantal export-produkten, maar die leveren te weinig deviezen op om de economie vergeleken met andere landen echt stabiel te noemen.

De munteenheid van Suriname is de Surinaamse Dollar (sinds 1 januari 2004). Daarvoor had Suriname de Surinaamse Gulden. De dollar is dezelfde munteenheid, maar dan met 3 nullen minder.

In de zeventiger en tachtiger jaren, zelfs net na de onafhankelijkheid van Nederland had Suriname een zeer bloeiende economie. Met recht mag er gezegd worden dat vele Surinamers het in economisch opzicht beter hadden dan Nederlanders. De salarissen waren relatief hoog, er was volop werk, kortom- het land bloeide.

Sinds het militaire regime uit de tachtiger jaren is dit er allemaal niet meer. Het lijkt er ook wel op dat er een stukje 'spirit' ontbreekt om zaken uit het verleden weer te herstellen. Er werden vele fabrieken en plantages gesloten, die nooit meer heropend zijn.

Daar bovenop was er de laatste jaren een slecht financieel beleid. De regering Wijdenbosch spande de kroon, door Suriname met een (zeer nuttige) brug op te zadelen, die echter wel een zeer zware druk heeft gelegd op de aflossingsverplichtingen van lopende leningen.

De regering onder leiding van President Ronald Venetiaan kwam In augustus 2000 aan de macht. Zij heeft heel wat uitdagingen moeten doorstaan waaronder de overname van een lege staatskas, toenemende achterstanden in betalingen aan leveranciers en schuldeisers, hoge inflatie als gevolg van monetaire financiering vanwege de Centrale Bank van Suriname, uitgeputte monetaire reserves en talrijke ongedocumenteerde schulden.

Na het jaar 2000 toen de Nieuw Front regering weer aan de macht kwam heeft, vooral gedurende de eerste 1½ jaar, de regering duidelijk zichtbaar vooruitgang geboekt in het versterken van de economie, het strakker aantrekken van het fiscaal regime, het reduceren van de inflatie, en het stabiliseren van de wisselkoers.

Suriname is heel erg rijk met haar Natuurlijke Hulpbronnen. Dit komt mede door een gunstig klimaat van 2 droge tijden en 2 regentijden, en een altijd aangename temperatuur- dan wel met een hoge luchtvochtigheidsgraad.

Er zijn diverse goudmijnen, er wordt olie gewonnen, er is volop bauxiet, en er zijn vele plantages waarop onder andere volop rijst, suiker, diverse groenen en vruchten op verbouwd kunnen worden. De vruchtbaarheid is geweldig. Momenteel ontbreekt het echter aan daadkracht en investeringsvermogen om een aantal export-markten, met deze natuurlijke hulpbronnen, aan te pakken.

Los van bovenstaand probleem heeft Suriname te maken met het serieuze probleem dat 'Brain-Drain' heet. Velen van de bevolking die de kans krijgen om goed door te studeren, al dan niet in het buitenland, houden het na het behalen van een hogere studie vaak voor gezien in Suriname en vertrekken naar het buitenland (veelal naar de Verenigde Staten of Nederland) om daar een beter betaalde baan te vinden dan Suriname te bieden heeft.


Nederlands>Economie en Zakelijk
BNP - per hoofd van de bevolking : 2201 US$
Export : mijnbouw, landbouw
Export (partners) : Verenigde Staten, Nederland, Noorwegen, Canada, Frankrijk (totaal 80%)
Import (partners) : Verenigde Staten, Nederland, Trinidad & Tobago (totaal 73%)
Schuld (extern) : +/- US$ 400 miljoen
Valuta : Surinaamse Dollar
Valutacode : SRD
Wisselkoersen : 1 SRD = 0,33 Eur.