Open Site - International: Czech

Top: International: Czech

Pages
 • Domov
 • Hry
 • Kultura
 • Obchod
 • Obchod a služby
 • Počítače
 • Regiony
 • Společnost
 • Sporty
 • Volný čas
 • Věda
 • Zdraví

Česká Republika


Státní zřízení: republika
Hlava státu: prezident, nyní Václav Klaus
Vláda: 18 členný kabinet - předseda vlády Ing. Jiří Paroubek
Parlament: Dvoukomorový - Poslanecká sněmovna (200 poslanců), Senát (81 senátorů)
Česká republika je rozdělena na 14 vyšších územně správních celků - krajů:
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Vysočina
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Hl.m. Praha

Geografické údaje


ČR je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km2 je mezi evropskými státy na 21. místě, počtem obyvatel 10 278 098 na 12. místě a hustotou zalidnění 130 obyvatel na 1 km2 na 13. místě v Evropě. Státní hranicí sousedí ČR s Polskem v délce 761,8 km, s Německem 810,3 km, s Rakouskem 466,3 km a se Slovenskem 251,8 km.
Územím ČR prochází hlavní evropské rozvodí, oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodním uzlem těchto povodí je Kralický Sněžník 1423 m nad mořem. Hlavními vodními toky v Čechách jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě Morava (246 km) s Dyjí (306 km), na severu Moravy a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).

Z hlediska fyzikálně-geografického leží ČR na rozhraní dvou horských soustav, lišících se od sebe stářím i geologickým a geomorfologickým vývojem. Západní a střední část ČR vyplňuje Česká vysočina vytvořená koncem prvohor, mající převážně ráz pahorkatin a středohory - Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Do východní části ČR zasahují Západní Karpaty, které nabyly svou nynější podobu ve třetihorách - Beskydy. Rozhraní mezi oběma horskými systémy vyplňuje pásmo úvalů.

Podnebí ČR se vyznačuje vzájemným pronikáním a mísením oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno západním prouděním a intenzivní cyklonální činností, která způsobuje časté střídání vzduchových hmot a poměrně hojné srážky. Přímořský vliv se projevuje zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývají kontinentální podnební vlivy. Značný vliv na podnebí ČR má nadmořská výška a reliéf krajiny. Z celkové plochy území leží 67 % v nadmořské výšce do 500 m, 32 % ve výšce mezi 500 až 1000 m n. m. a pouze 1 % území ve výšce nad 1000 m n. m. Střední nadmořská výška ČR je 430 m n. m.

Fauna a flóra vyskytující se na území ČR svědčí o vzájemném pronikání směrů, kterými se šířilo v Evropě rostlinstvo a živočišstvo. Lesy jsou převážně jehličnaté a zaujímají 33 % celkové rozlohy ČR. Půdní pokryv je značně variabilní jak co do zrnitosti půd, tak i co do rozšíření půdních typů. Nejrozšířenějším typem půd jsou v ČR hnědé půdy - kambizemě.

Nejdůležitější geografické charakteristiky ČR:
Nejvýše položený bod: Sněžka, 1602 m n. m. v pohoří Krkonoše
Nejníže položený bod: Labe na hranici ČR u Hřenska v okrese Děčín, 115 m n. m.
Nejhlubší propast: Hranická propast v okrese Přerov, -244,5 m
Nejdelší řeka: Vltava, 433 km
Největší plocha povodí: Labe, 51 103,9 km2
Největší přehradní nádrž: Lipno v okresech Český Krumlov a Prachatice, plocha 4870 ha,
max. hloubka 20 m
Největší jezero: Černé jezero na Šumavě v okrese Klatovy, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m
Největší rybník: Rožmberk v okrese Jindřichův Hradec, plocha 489 ha, max. hloubka 6,2 m
Nejteplejší minerální pramen: Vřídlo v Karlových Varech, 72 °C
Nejvýše položené sídlo: Filipova Huť v okrese Klatovy, 1093 m n. m.
Nejníže položené sídlo: Hřensko v okrese Děčín, 130 m n. m.
Největší obec: hlavní město Praha, 1 186 855 obyvatel
Nejmenší obec: Závraty v okrese České Budějovice, 14 obyvatel
Největší chráněná krajinná oblast: Beskydy, 1160 km2
Největší národní park: Šumava, 685,2 km2

Zdroj: Statistická ročenka České republiky

 • Public Forum - Czech